O PROJEKTU

Naziv projekta: Drugi dom

Financiranje:

Europski socijalni fond

Operativni program:

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Natječaj:

„Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru“

Korisnik:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića

UK vrijednost projekta: 1.444.465,97 kn

Iznos EU potpore: 100%

Trajanje:

26 mjeseci (25. prosinca 2019. – 25. veljače 2022. godine)

Cilj projekta je unaprjeđenje i provedba odgojno - obrazovnog programa produženog boravka za djecu 1. i 2. razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića.

Ciljana skupina projekta su učenici 1. i 2. razreda Osnovne škole Dragutina Tadijanovića (najmanje 50 učenika)


Projektom „Drugi dom“ unaprijediti će se provedba programa produženog boravka u OŠ Dragutina Tadijanovića. Omogućiti će se nabava potrebnog radnog materijala, sportske i računalne opreme, opreme za kuhinju, besplatne prehrane za učenike koji će pohađati program, adaptaciju prostora u svrhu organizacije produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda OŠ Dragutina Tadijanovića.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Kreiran program rada i plan aktivnosti u produženom boravku
  2. Adaptiran prostor za provedbu programa produženog boravka
  3. Nabavljena osnovna oprema (kuhinjska oprema, namještaj i sl.), sportska oprema, radni materijal, računalna oprema i prehrana
  4. Zaposlene 3 nove osobe, od toga 2 učitelja/ice razredne nastave i 1 kuhar/ica za rad u sklopu programa produženog boravka
  5. Proveden odgojno – obrazovni program produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda OŠ Dragutina Tadijanovića za najmanje 50 učenika


Kontakt osoba za više informacija:
Voditeljica projekta, Lidija Miletić, prof.
E – mail: projekt.drugi.dom@gmail.com
Za više informacija o EU fondovima posjetite:
https://www.strukturnifondovi.hr
https://www.esf.hr